CONTACT
AANMELDEN NIEUWSBRIEF
STICHTING CLASSIC YOUNG MASTERS IS ER VOOR HET JONGE KLASSIEK TALENT, HUN OUDERS EN DOCENTEN.

driven by talent

Uw steun

Om de stap te kunnen maken van jong talent naar internationaal beroepsmusicus is meer nodig dan ‘heel goed muziek kunnen maken’. De muziekwereld kenmerkt zich door enorme concurrentie. Van de hedendaagse musicus wordt verwacht dat hij/ zij zichzelf zowel als kunstenaar en als ondernemer opstelt. De basis hiervoor moet al op heel jonge leeftijd worden gelegd. Bovendien zijn in het huidige tijdsgewricht de mogelijkheden om als professional aan het werk te komen veel kleiner. Men moet leren keuzes te maken die het best bij de persoonlijkheid passen en de meeste kans bieden op een evenwichtige ontwikkeling van het individu in de maatschappelijke context.

Kernkwaliteit is het koesteren van onderscheidend vermogen: men mag heel erg goed zijn en elitair. Om de top te bereiken MOET men het hoofd boven het maaiveld uitsteken. Daarbij hebben jonge talenten de functie van rolmodel; jongeren die dromen realiseren zijn een inspiratiebron voor leeftijdgenoten!
Dat is de positionering voor de toekomst, de totale ‘personal performance’ van de Classic 
Young Masters in een nationaal en internationaal perspectief.

VRIEND worden is mogelijk vanaf € 65 per jaar. U kunt ook kiezen voor Supervriend of VIPvriend.

Vriend € 65: u ontvangt: 50% korting op entreeplaats van het Laureatenconcert en de Meesterproef en u mag een gast meenemen op dezelfde voorwaarden; de Nieuwsbrief.

Supervriend € 125:  u ontvangt 2 vrijkaarten voor het Laureatenconcert en de Meesterproef en 50% korting voor uw gasten; de Nieuwsbrief

VIPvriend € 200 u ontvangt: 3 vrijkaarten voor het Laureatenconcert en de Meesterproef en 50% korting voor uw gasten, u krijgt een naamsvermelding in het programmaboek en een gratis drankje na afloop voor u en uw gasten; de Nieuwsbrief.

PARTNER worden. Het is mogelijk vanuit uw organisatie/bedrijf een Classic Young Master te adopteren. De keuze maakt u zelf op basis van uw appreciatie van de presentatie van de jonge meester. Het bedrag dat u doneert komt ten goede aan de specifieke begeleiding van het talent op weg naar meesterschap (muzikale en niet muzikale ondersteuning in de vorm van advies en masterclasses) en concertbemiddeling door Classic Young Masters. Wij hebben hier mooie pakketten voor samengesteld vanaf € 1500. Dit interessante document kunt opvragen bij Maria Croese. Uiteraard kunt u dan ook van Classic Young Masters mooie tegenprestaties verwachten. De Stichting Classic Young Masters is aangemerkt als culturele ANBI ofwel Algemeen Nut Beogende Instelling met een cultureel karakter. Dat betekent dat donateurs giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen aftrekken, met inachtneming van de daarvoor geldende regels. Ga voor meer informatie naar de website van de Belastingdienst.

Met dank aan:
Thurkow Fonds
Stichting Snickers- de Bruin
Stichting Swart- van Essen
Stichting Ondernemersbelangen Rotterdam
Stichting Van Pernis Gelderblom
Stichting TransTec/Van Hessen-Addeson
Vrienden van CYM